Firma Inżynierska doświadczonego Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności drogowej oferuje Państwu świadczenie profesjonalnych usług doradczo-technicznych dotyczących zagadnień związanych z projektami, budową i utrzymaniem wszelkich obiektów budowlanych, szczególnie obiektów związanych z infrastrukturą drogową.

W szczególności polecamy następujące usługi:

 • Rzeczoznawstwo budowlane w specjalności drogowej, obejmujące zagadnienia projektowania i wykonawstwa budowlanego w zakresie dróg:
  • opracowywanie ekspertyz i opinii technicznych dotyczących spraw projektowych oraz wykonawczych w specjalności drogowej,
  • pomoc stronom procesu inwestycyjnego w rozwiązywaniu wszelkich spraw i problemów spornych w zakresie budownictwa w specjalności drogowej.
 • Sprawdzanie projektów budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w zakresie budowy obiektów drogowych i mostowych.
 • Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji przez Inwestora robót w branży drogowej oraz mostowej.
 • Kontrole techniczne utrzymania obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane, w zakresie obiektów drogowych i mostowych.
 • Doradztwo techniczne dla następujących etapów funkcjonowania obiektów:
  • Etap inwestycji: doradztwo w zakresie stosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych, w tym również rozwiązań zamiennych, sprawdzanie poprawności wykonania dokumentacji projektowej, analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności stosowanych rozwiązań zamiennych materiałowych i technologicznych, ocena wykonanych robót drogowych,
  • Etap modernizacji i remontu: ocena stanu technicznego obiektu lub jego fragmentu niezbędna do określenia zakresu rzeczowego remontu lub modernizacji, doradztwo w zakresie doboru rozwiązań materiałowych i technologicznych, ocena jakości wykonanych robót drogowych,
  • Etap eksploatacji obiektu: sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych dotyczących stanu obiektu, przeglądy roczne i 5-letnie stanu technicznego obiektów. Ponadto oferujemy usługi eksperckie w zakresie odtworzeń dróg po realizacji infrastruktury podziemnej

Gwarantujemy najwyższą jakość prac, popartą wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas projektowania, realizacji i nadzorowania robót budowlanych w branży drogowej oraz mostowej dużych obiektów budowanych w kraju i za granicą.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt:
Firma Inżynierska
Bogumił Chełkowski
Os. Kosmonautów 20/46
61-642 Poznań
tel. 601 87 33 58
e-mail: bogumil.chelkowski@neostrada.pl

rzeczoznawca w specjalności drogowej, ekspertyzy dróg Poznań, ekspertyzy w drogownictwie