Właściciel firmy, mgr inż. Bogumił Chełkowski, absolwent Politechniki Poznańskiej członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr WKP/BD/0494/01) oraz członek Komisji Zespołów Egzaminacyjno - Kwalifikacyjnych Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa d/s uprawnień budowlanych w specjalności drogowej i mostowej.
Posiada uprawnienia budowlane do budowy dróg i mostów bez ograniczeń, a także uprawnienia budowlane do projektowania dróg bez ograniczeń.
      Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności drogowej obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie dróg.
Włada językiem rosyjskim, niemieckim i czeskim.

Doświadczenie zawodowe:

Daty od - do
Nazwa i adres firmy
Stanowisko
Opis doświadczenia *)
1
2
3
4
od 03.01.11 r.
do 30.09.13 r.
Jacobs Polska
Warszawa al. Niepodległości 58
inspektor nadzoru robót drogowych Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu.
Wartość inwestycji 80 mln zł.
.
od 15.10.2011 r.
do 31.01.2012 r.
Scott Wilson Sp. z o. o.
60-743 Poznań ul. Chłapowskiego 29
weryfikator dokumentacji projektowej Weryfikacja projektowej dokumentacji drogowej na budowę odcinka drogi Ekspresowej S 8 Walichnowy - Sieradz w km 99 + 937 - 140 + 552
.
od 01.10.2010 r.
do 24.11.2010 r.
Scott Wilson Sp. z o. o.
60-743 Poznań ul. Chłapowskiego 29
weryfikator dokumentacji projektowej Weryfikacja projektowej dokumentacji drogowej na budowę odcinka autostrady A-4 Rzeszów - Jarosław w km 581+250 - 622+450.
.
od 15.03.10 r.
od 30.09.10 r.
Biuro Techniczne RODE Romuald Deja
Poznań
inspektor nadzoru robót drogowych

Przebudowa ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym na odcinku od ul. Pocztowej do DK - 92

Budowa dróg wewnętrznych o nawierzchni z betonu asfaltowego 7.000 m2 oraz o nawierzchni z betonowych kostek brukowych 8.000 m2.

Kontrakt nr 4 Budowa kanałów sanitarnych wraz z przepompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Odtwarzanie nawierzchni dróg ulic i chodników na powierzchni 4.133 m2 oraz budowa dróg technologicznych na powierzchni 19.732 m2.

.
od 06.01.2005 r.
do 31.08.2009 r.
PM / Ekocentrum Consortium
ul. Klecińska 125 54-424 Wrocław
inspektor nadzoru robót drogowych

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji Poznań etap 1 "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania".
Kontrakt realizowany wg warunków FIDIC.
Odtwarzanie nawierzchni dróg, ulic i chodników po robotach kanalizacyjnych.
W tym:
Kontrakt nr 3 Budowa kolektora A Ø 3.200 mm kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kościelnej w Poznaniu na dł. 1.200 m. Budowa kolektora prawobrzeżnego Ø 2.500 mm w ulicy Chemicznej w Poznaniu na dł. 1.100 m.

Kontrakt nr 2 Budowa kolektora tłocznego Ø 1.000 mm na odcinku od przepom- powni Garbary do komory rozprężnej przy ul. Prymasa A. Hlonda. Budowa kolektora sanitarnego Ø 1.000mm w ulicy Żarnowieckiej w Poznaniu o długości 1.300 m. Modernizacja komór kanalizacyjnych w ulicach Jerzego, Chłapowskiego i Bożniczej w Poznaniu.

Kontrakt nr 4 Budowa kanałów sanitarnych wraz z przepompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Odtwarzanie nawierzchni dróg ulic i chodników na powierzchni 51.367 m2 oraz budowa dróg technologicznych na powierzchni 98.268 m2.

Kontrakt nr 5 Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadu na terenie COŚ w Koziegłowach. Budowa nowych nawierzchni drogowych na powierzchni 11.000 m2.

.
od 01.08.2006 r.
do 31.12.2008 r.
Jacobs GIBB (Polska)
Warszawa al. Niepodległości nr 58
specjalista / inspektor nadzoru robót drogowych i mostowych Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego.
Kontrakt realizowany wg warunków FIDIC.
W tym:
Budowa wiaduktu kolejowego w Swa- rzędu oraz budowa tunelu i ekranów akustycznych na stacji kolejowej w Swarzędzu Budowa ekranów akustycznych na stacji kolejowej Poznań Górczyn.
.
od 08.2003 r.
do 12.2004 r.
SCOTT WILSON - J.P.P. CONSULT Jerzy Pośnik
ul. Grabiszyńska nr 281 53-234 Wrocław
inspektor nadzoru robot drogowych Budowa magistrali wodociągowej ul. Koronna - Morasko  1 000 mm w Poznaniu.
- realizowana w ramach kontraktu budowy autostradowej obwodnicy Poznania. Kontrakt realizowany wg warunków FIDIC
.
od 04.2000 r.
do 09.2003 r.
SCOTT WILSON - J.P.P. CONSULT Jerzy Pośnik
ul.Grabiszyńska nr 281 53-234 Wrocław
inspektor nadzoru robot drogowych Budowa autostradowej obwodnicy Poznania Kontrakt realizowany wg wa- runków FIDIC.
- nadzór budowy dwujezdniowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Poznań w Luboniu
- nadzór budowy wiaduktu drogowego wraz z dojazdami w ciągu ulicy Tarnowskiej w Poznaniu
- nadzór budowy AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY POZNANIA od węzła w Komornikach do rzeki Warty długości 6,4 km wraz z węzłami Komorniki i Dębina oraz drogami serwisowymi.
- nadzór budowy odcinka ul. Głogowskiej w Poznaniu o długości 1,8 km. Wartość kontraktu 269 mln EURO.
.
od 05.1996 r.
do 05.1997 r.
P.P.H. DROMOST
ul. Limanowskiego 4 60-743 Poznań
kierownik budowy robót mostowych na KONTRAKCIE Nr 12 Budowa tunelu pieszo-jezdnego w Kostrzynie. Remont wiaduktu w Swarzędzu nitka płn.
.
od 10.1995 r.
do 04.1996 r.
Spółka z o.o. SIGMABUD
w Poznaniu ul Sycowska 30
prezes spółki Remont wiaduktu w Swarzędzu nad ul. Piaski - nitka południowa.
.
od 01.1993 r.
do 09.1995 r.
ZBM - INKOM Budowy Mostu przez rz. Wisłę
w Toruniu w ciągu TAPP.
dyrektor budowy Budowa autostradowego mostu przez rzekę Wisłę koło Torunia była pierwszą, dużą inwestycją mostową w Polsce realizowaną w systemie przetargowym z uwzględnieniem warunków gospodarki rynkowej. Obiekt wyróżnia się wieloma nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi technologicznymi, z których na szczególne podkreślenie zasługuje:
- uzyskanie rekordowej w Polsce rozpiętości przęseł z betonu sprężonego wynoszącej 130,00 m,
- zastosowanie po raz pierwszy w Polsce technologii wspornikowego betonowania nawisowego,
- równoczesne zastosowanie w jednym obiekcie technologii betonowania na- wisowego i nasuwania podłużnego,
- opracowanie oryginalnej konstrukcji urządzenia formującego do betonowania nawisowego oraz konstrukcji wytwórni segmentów części nasuwanej,
- zastosowanie systemu sprężania szwajcarskiej firmy VSL z kablami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
- zastosowanie ciśnieniowej iniekcji zaczynu cementowego pod stopy pali części podpór obiektu.
Więcej informacji z budowy mostu znajduje się w Referatach z III Ogólnopolskiej Konferencji Mostowców z 1997 r. oraz w książce poświęconej budowie mostu przez Wisłe w ciągu autostrady A 1 koło Torunia p.t. RZECZ O MOŚCIE AUTOSTRADOWYM PRZEZ WISŁĘ KOŁO TORUNIA. Wydawnictwo AKCES Toruń 1999 r.
.
od 06.1990 r.
do 12.1992 r
Spółka z o.o. SIGMABUD
w Poznaniu ul Sycowska 30
prezes spółki Wytwarzanie różnych konstrukcji stalowych Remont wiaduktu drogowego we Wrześni w ciągu ulicy Paderewskiego
.
1987 i 1988 r. Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów w Poznaniu
ul. Chłapowskiego nr 29 61-503 Poznań
Projektant i weryfikator dokumentacji drogowej Projektowanie i weryfikacja dokumentacji technicznej drogowej opracowywanej przez P.B.D.i M. TRANSPROJEKT w Poznaniu - ½ etatu
.
od 01.1982 r.
do 12.1984 r.
PPRD Zarząd Przedsiębiorstwa w Poznaniu
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań
kierownik sekcji kalkulacji robót Opracowanie cen zakładowych na usługi produkcyjne, produkcję pomocniczą i roboty drogowe.
.
od 01.1979 r.
do 05.1990 r.
j. w. kierownik działu inwestycji Rozbudowa i budowa nowych zaplecz technicznych dla potrzeb Oddziałów Budów PPRD.
.
od 01.1978 r.
do 12.1978 r.
j. w. gł. specjalista do spraw budowy autostrad Nadzór nad budową autostrady Wrocław - Gliwice w rejonie Mikuszowic k/Opola.
.
od 01.1975 r.
do 12.1975 r.
PPRD w Poznaniu ORE Oddział Robót Eksportowych w Trutnowie CSRS. dyrektor oddziału robót eksportowych Budowa drogi Trutnov - Svoboda dł. odcinka 10 km Budowa drogi Hertvikovice - Mlade Buki dł. odc. 3,5 km Budowa drogi z miejscowości Jasne Lazne na szczyt Czarnej Góry dł. 6,5 km Budowa stałego zaplecza socjalnego z pawilonem restauracyjnym w Trutnowie
.
od 01.1974 r.
do 12.1974 r.
PPRD w Poznaniu ORE Oddział Robót Eksportowych w Vrchlabi - CSRS. dyrektor oddziału robót eksportowych Budowa drogi Vrchlabi - Spindlerov Mlyn
.
od 03.1972 r.
do 12.1973 r.
PPRD w Poznaniu KRE Kierownictwo Robót Eksportowych w Vrchlabi CSRS. kierownik grupy robót Budowa drogi Horni Marsov - Pec pod Śnieżką Budowa drogi Spaleny Mlyn - przełęcz Okraj dł. 7 km Budowa drogi Vrchlabi - Spindlerov Mlyn dł. 11 km
.
od 01.1963 r.
do 03.1972 r.
PPRD - w Poznaniu KGR w Bolesławcu kierownik grupy robót Modernizacja i budowa ulic w miastach na terenie Dolnego Śląska:
- Bolesławiec
- Złotorya
- Lwówek
- Lubań
- Cieplice
- Jelenia Góra
- Szklarska Poręba
Modernizacja drogi Brzeg - Opole dł. odc. przebudowy 12 km
Budowa drogi Jelenia Góra - Szklarska Poręba - odc dł. 20 km
Budowa drogi Rzepin - Świecko.
Nawierzchnia asfaltu lanego na skarpach koryta rzeki Miedzianki w Zagłębiu Turoszowskim.
.
od 01.1962 r.
do 12.1962 r.
PPRD w Poznaniu KGR w Żaganiu kierownik grupy robót Budowa drogi czołgowej z jednostki wojskowej w Żaganiu na poligon, - dł. budowanego odcinka 10 km Roboty drogowe na lotnikach radzieckich w Żaganiu i Szprotawie - budowa dróg dojazdowych do magazynów oraz placów postojowych przy magazynach
.
od 08.1961 r.
do 12.1961 r.
PPRD w Poznaniu KGR w Pątnowie kierownik grupy robót Budowa dróg na terenie Zagłębia Konińskiego. Budowy drogi Kramsk-Lubstów k/Konina dł. odcinka bud. 10 km
.
od 01.1960 r.
do 07.1961 r.
j. w. kierownik budowy Budowa drogi j. w.
.
od 09.1959 r.
do 12.1959 r
j. w. inżynier budowy Budowa dróg na terenie Zagłębia Konińskiego. Budowa drogi Konin - Pątnów dł. odcinka budowy 10 km.
.
od 09.1954 r.
do 06.1959 r.
Technikum Drogowe w Poznaniu ul. Szamotulska 33 wykładowca Wykładowca przedmiotu projektowanie dróg w klasach III i IV.
*) - w kolumnie 4 opisano doświadczenie zawodowe z podaniem nazw prowadzonych budów.

 

rzeczoznawca w specjalności drogowej, ekspertyzy dróg Poznań, ekspertyzy w drogownictwie